Stężenie procentowe

Stężenie procentowe wyraża się wzorem:

(wzór 1)

gdzie:

C
p  - stężenie procentowe
m
s  - masa substancji rozpuszczonej (g)
m
r  - masa roztworu (g)

Roztwór ma stężenie 5%, jeśli w stu gramach roztworu, znajduje się pięć gramów rozpuszczonej substancji.

Po przekształceniu wzoru (1), otrzymujemy wzory na masy roztworu i substancji rozpuszczonej:

wzorcownia

home