2. dynamika

Dodawanie wektorów o przeciwnych zwrotach

F1

=

F3

Dodawanie wektorów o takich samych zwrotach

=

F3

Dodawanie wektorów o różnych kierunkach. (Metoda równoległoboku)

I zasada dynamiki Newtona:
Jeżeli na ciało nie działa żadna siła, lub suma działających sił równoważy się, to porusza się ono ruchem jednostajnym, lub pozostaje w spoczynku.

(wzór 2.1)

Gdzie:

F  -  siła, (N)
M  - masa, (kg)
a   - przyspieszenie,  (m/s²)

Jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła, to porusza się ono ruchem przyspieszonym

1 niuton  (1N) to taka siła, która nadaje ciału o masie 1 kg
przyspieszenie jeden metr na sekundę kwadrat  (1 m/s²)

Ciężar ciała, to siła z jaką Ziemia przyciąga to ciało.

Gdzie:

F
G   - ciężar ciała (N)
m    - masa ciała  (kg)
g    -  przyspieszenie Ziemskie (9,81 m/s²)

1 kG = 9,81 N

III zasada dynami Newtona:
Jeżeli ciało A działa na ciało B  pewną  siłą, to ciało B działa na ciało A taką samą siłą tylko o przeciwnym zwrocie. 

Zasada zachowania pędu

Początkowo pęd armaty jest równy zero. Po wystrzale armata i kula zdobyły pędy. Są one równe do wartości lecz mają przeciwnie skierowane zwroty

Prawo dźwigni

Warunek równowagi dźwigni:

          r1 = 2 m

r2 =1 m

wzorcownia

home