ciepło

Przepływ ciepła następuje od ciała cieplejszego do zimnego.
Ilość ciepła pobranego, równa się ilości ciepła oddanego.

Gdzie:

Ilość ciepła (J) dostarczonego ciału powodująca zmianę temperatury o

Masa ciała (kg)

Ciepło właściwe substancji. Wielkość charakterystyczna dla danej substancji, mówi nam ile ciepła (dżuli) należy dostarczyć, aby podgrzać 1 kilogram substancji o 1°C.

Różnica temperatur   (°C)

Bilans cieplny

Gdzie:
t
1 < t2 < t3           
t- temperatura pośrednia

Pierwsza zasada termodynamiki

Przyrost energii wewnętrznej układu jest równy sumie pracy wykonanej nad układem przez siły zewnętrzne i dostarczonego do układu ciepła.

-  przyrost energii wewnętrznej

   W    -  praca wykonana nad układem przez siły zewnętrzne
   
   -  ciepło dostarczone do układu

wzorcownia

home