elektrostatyka             

Ładunki takich samych znaków odpychają się, a przeciwnych przyciągają się z siłą wprost proporcjonalną do iloczynu wartości tych ładunków, i odwrotnie
proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.  Jest to prawo
Coulomba

Oznacza to, że jeżeli zwiększymy odległość pomiędzy ładunkami dwukrotnie, siła z jaką działają na siebie, zmaleje aż
czterokrotnie!

Ładunek o wartości 1 kulomba będzie oddziaływał z drugim takim samym
ładunkiem 1 kulomba z odległości 1 metra z siłą  9 000 000 000 N 

elektryczność

Natężenie prądu to stosunek ilości ładunku do czasu w jakim przepłynął przez przewodnik.

Gdzie:

 -  natężenie  (jednostka amper A)
q  -  ładunek  (jednostka kulomb C)
 -  czas  (jednostka sekunda s)

Napięcie prądu jest równe stosunkowi energii do
ładunku jaki tę energię przenosi.

Gdzie:
U   -  napięcie  (jednostka wolt V)
-  energia prądu elektrycznego (jednostka dżul J)                   
q  -  ładunek  (jednostka kulomb C)

Po przekształceniu otrzymujemy:

Jeżeli równanie  W=Uq=UIt  podzielimy przez t, otrzymamy:

Ponieważ W/t oznacza moc P , otrzymujemy wyrażenie na moc prądu elektrycznego:

Gdzie:

P  - moc prądu elektrycznego
     (jednostka wat W)

Opór przewodnika jest:   

  • proporcjonalny do jego długości (dwa razy dłuższy przewodnik, dwa razy większy opór).
  • odwrotnie proporcjonalny do pola przekroju (dwa razy większy przekrój, dwa  razy mniejszy opór).
  • zależy od rodzaju materiału z którego zrobiony jest przewodnik.

Zależności te możemy wyrazić wzorem:

Połączenie szeregowe oporników

W połączeniu szeregowym opór zastępczy równa się sumie oporów:   

W tym przypadku opór zastępczy będzie się równał:

W połączeniu szeregowym oporników natęzenie prądu przepływające przez każdy z nich jest takie samo. W tym przypadku będzie równe:

Natomiast napięcie na każdym oporniku będzie różne:

Na pierwszym wyniesie:

Na drugim wyniesie:

Na trzecim wyniesie:

Napięcie baterii równa się sumie napięć na opornikach połączonych szeregowo.

Połączenie równoległe oporników

W połączeniu równoległym odwrotność oporu zastępczego równa się sumie odwrotności oporów składowych.   

W tym przypadku opór zastępczy będzie się równał:

W połączeniu równoległym napięcie  prądu jest takie samo w każdej gałęzi obwodu elektrycznego.

Suma natężeń prądów wpływających jest równa sumie natężeń prądów wypływających.

MOC PRĄDU

Korzystając z zależności

otrzymujemy:

oraz:

Gdzie:

P  -  moc
R  - opór
U  - napięcie
I   - natężenie

wzorcownia

home