optyka

Prawo odbicia:
Kąt padania jest równy kątowi odbicia.

Równanie zwierciadła

x  - odległość przedmiotu od zwierciadła  (cm)
y  - odległość obrazu od zwierciadła  (cm)
f  - ogniskowa  (cm)

Równanie soczewki jest takie samo jak równanie zwierciadła.

Między ogniskową a promieniem krzywizny zachodzi zależność, czyli ogniskowa jest połową długości promienia:

Powiększenie p , definiujemy jako Y/X  , gdzie Y wielkość obrazu, a X wielkość przedmiotu. Można wykazać, że:

Odwrotność ogniskowej nazywamy zdolnością skupiającą soczewki (d). Jednostką zdolności skupiającej jest 1 dioptria (D), czyli zdolność skupiająca soczewki o ogniskowej 1 m

Załamanie światła

Prawo załamania mówi, że stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania jest stały i równy stosunkowi szybkości światła w tych ośrodkach. Promień padający, załamany i normalna leżą w jednej płaszczyźnie.

n  - współczynnik załamania światła  (wielkość charakterystyczna dla danej pary ośrodków). Jest wielkością bezwymiarową.

Co to jest sinus kąta alfa?
W trójkącie prostokątnym, jest to stosunek długości przyprostokątnej
a, do długości przeciwprostokątnej c

a

b

wzorcownia

home