WZORCOWNIA
czyli
najważniejsze wzory potrzebne w gimnazjum

Poniżej w kolumnach Fizyka Matematyka Chemia znajdziesz wszystkie potrzebne wzory używane w czasie nauki w
gimnazjum.

Możesz też pobrać plik (.pdf)
najważniejsze wzory i wydrukować
je  na 1 kartce!    ---->


najwazniejsze_wzory.pdf
pobierz

Fizyka

kinematyka
dynamika
praca moc energia
ciepło
elektryczność
optyka
magnetyzm
grawitacja
hydrostatyka
fale

Matematyka
zbiory liczbowe, ułamki
potęgi, pierwiastki
proporcje, procenty
wzory skróconego mnożenia
proporcjonalność
funkcje, funkcja liniowa
Pitagoras, Tales
trójkąty, czworokąty
pola, obwody
objętości

Chemia

stężenie procentowe
dysocjacja
promieniotwórczośćhome