proporcje

Proporcja to równość dwóch stosunków.

stąd wynika:

procenty

Procent jest to setna cześć wielkości.

Aby  procenty zamienić na ułamki należy je pomnożyć przez 1/1oo
np..

Aby zamienić liczbę na procenty należy pomnożyć ją przez 100%
np..

Promil jest to tysięczna część wielkości.

wzorcownia

home