Wzory skróconego mnożenia

Kwadrat sumy

Kwadrat różnicy

Różnica kwadratów

Sześcian  sumy

Sześcian  różnicy

Suma sześcianów

Różnica sześcianów

wzorcownia

home