Twierdzenie Pitagorasa

Twierdzenie Pitagorasa:

po przekształceniach otrzymujemy:

Twierdzenie Talesa


Jeśli ramiona kąta przetniemy dwiema prostymi równoległymi, to długości odcinków wyznaczonych na jednym ramieniu są proporcjonalne do długości odcinków wyznaczonych przez te proste na drugim ramieniu.

Zachodzą następujące proporcje:

oraz:

wzorcownia

home