trójkąty, czworokąty

Trójkąt równoboczny

Pole trójkąta równobocznego:

Wysokość trójkąta równobocznego:

Promień koła opisanego:

Promień koła wpisanego:

Trójkąt równoramienny  prostokątny

Przeciwprostokątna równoramiennego trójkąta prostokątnego wynosi:

Pole równoramiennego trójkąta prostokątnego wynosi:

Trójkąt 30°, 60°, 90°

Pole takiego trójkąta wynosi:

Czworokąt wpisany i opisany na okręgu

Czworokąt wypukły można wpisać w okrąg , gdy sumy miar kątów przeciwległych są równe i wynoszą 180°

Czworokąt wypukły można opisać na okręgu, gdy sumy długości przeciwległych boków są równe.

wzorcownia

home